Harcerstwo w Leipzig

.....1 LDH im. księcia Józefa Poniatowskiego ZHP poza granicami Kraju ..... Polnischer Pfadfinderbund ZHPpgK in Leipzig

Wpisy

 • wtorek, 18 września 2012
  • Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech

   W dniu 14.09.2012 otrzymaliśmy komunikat datowany na 7.09.2012 o powołaniu w Hannoverze Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech (ZHPwN) przy Związku Polaków w Niemczech spod znaku Rodła.

   Oświadczamy niniejszym, że:

   1. nasze środowisko: 1 Lipskiej Drużyny Harcerskiej im. ks. Józefa Poniatowskiego funkcjonuje w ramach ZHP poza granicami Kraju (ZHPpgK) i nie utożsamiamy się z inicjatywą ZHPwN, z jego inicjatorami, przedstawicielami ani założeniami organizacyjnymi.

   2. nasze środowisko harcerskie w Lipsku jest niezależne od jakichkolwiek organizacji polonijnych w Niemczech (ba... działa nawet wbrew priorytetom i "polityce wspierania organizacji polonijnych" polskiego MSZ czy innych instytucji).

   hm. Rafał Ryszka HR

    

   Reaktywowana w 2012 roku w Hannowerze organizacja  budzi spore zastrzeżenia formalne (sposób mianowania kierownictwa, legalność przejęcia/"kontynuacji" historycznej tradycji przedwojennej organizacji, itd.), merytoryczne (harcerstwo czy "odskocznia" dla politycznych ambicji założycieli), czy metodyczne (zaprzeczenie harcerskiej metodyce która najpierw tworzy struktury oddolne (zastępy, drużyny) a dopiero później struktury do nich naczelne (naczelnictwo, główna kwatera, chorągwie). 

   Głównymi celami działalności Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech jest integracja środowisk polonijnych w formacji harcerskiej, podczas wspólnej pracy i zabawy, oraz pomoc w wychowywaniu dzieci i młodzieży polonijnej, min. poprzez:

   1. krzewienie poczucia przynależności do Narodu Polskiego,
   2. świadome kultywowanie chlubnych tradycji i kultury Narodu Polskiego,
   3. promocję nauki języka polskiego jako ojczystego. (za

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   harcerzowanie
   Czas publikacji:
   wtorek, 18 września 2012 21:00