.....1 LDH im. księcia Józefa Poniatowskiego ZHP poza granicami Kraju ..... Polish Scouting Association ...... Polnischer Pfadfinderbund ZHPpgK in Leipzig
Kategorie: Wszystkie | Kontakt z 1 LDH
RSS
wtorek, 18 września 2012

W dniu 14.09.2012 otrzymaliśmy komunikat datowany na 7.09.2012 o powołaniu w Hannoverze Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech (ZHPwN) przy Związku Polaków w Niemczech spod znaku Rodła.

Oświadczamy niniejszym, że:

1. nasze środowisko: 1 Lipskiej Drużyny Harcerskiej im. ks. Józefa Poniatowskiego funkcjonuje w ramach ZHP poza granicami Kraju (ZHPpgK) i nie utożsamiamy się z inicjatywą ZHPwN, z jego inicjatorami, przedstawicielami ani założeniami organizacyjnymi.

2. nasze środowisko harcerskie w Lipsku jest niezależne od jakichkolwiek organizacji polonijnych w Niemczech (ba... działa nawet wbrew priorytetom i "polityce wspierania organizacji polonijnych" polskiego MSZ czy innych instytucji).

hm. Rafał Ryszka HR

 

Reaktywowana w 2012 roku w Hannowerze organizacja  budzi spore zastrzeżenia formalne (sposób mianowania kierownictwa, legalność przejęcia/"kontynuacji" historycznej tradycji przedwojennej organizacji, itd.), merytoryczne (harcerstwo czy "odskocznia" dla politycznych ambicji założycieli), czy metodyczne (zaprzeczenie harcerskiej metodyce która najpierw tworzy struktury oddolne (zastępy, drużyny) a dopiero później struktury do nich naczelne (naczelnictwo, główna kwatera, chorągwie). 

Głównymi celami działalności Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech jest integracja środowisk polonijnych w formacji harcerskiej, podczas wspólnej pracy i zabawy, oraz pomoc w wychowywaniu dzieci i młodzieży polonijnej, min. poprzez:

  1. krzewienie poczucia przynależności do Narodu Polskiego,
  2. świadome kultywowanie chlubnych tradycji i kultury Narodu Polskiego,
  3. promocję nauki języka polskiego jako ojczystego. (za
21:00, harcerzowanie
Link Dodaj komentarz »